UŽITEČNÉ MATERIÁLY A ODKAZY

PRO NAKLADATELE

Zákon o neperiodických publikacích (PDF - 45 kB)

Vzory licenčních smluv - autor, dědic, typograf, překlad, doslov
(ZIP - 38 kB)
5 vzorů různých typů licenčních smluv ve Wordu.

Bibliografické odkazy a citace dokumentů (PDF - 1,2 MB)
dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

odkaz na materiál zpracovaný moravskými knihovníky O. Biernátovou a J. Skůpou

Bibliografický odkaz
Server vám pomůže vytvořit korektní bibliografický odkaz

Abecední řazení v češtině (PDF - 292 kB)
Principy abecedního řazení rejstříků podle státní normy ČSN 97 6030.

Korektorské značky (PDF - 57 kB)
Přehled korektorských značek a příklady jejich použití.

Klávesové zkratky (Word - 58 kB)
Přehled různých klávesových zkratek Windows a programů Word, Excel, Access.

Klávesové zkratky pro různé znaky (Word - 96 kB)
Přehled klávesových zkratek pro různé znaky (vhodné pro nalepení na okraj monitoru).

Mezinárodní znaky ve Wordu 2003 (PDF - 61 kB)
Návod k instalaci panelů se znaky s nečeskou diakritikou (prostředek, který dává k dispozici Microsoft).

Nakladatelské tabulky pro Word 2003 (PDF - 79 kB)
Nakladatelské tabulky ve formátu PDF, vhodné pro každodenní užívání. Obsahují klávesové zkratky povelů pro Word 2003, tabulku hranic archů a půlarchů, definici typografických měr, přehled formátů papíru, tabulku sekvencí pro hledání netisknutelných znaků, přehled používání zástupných znaků při vyhledávání ve Wordu, klávesové zkratky pro reprezentaci znaků, vzorce pro určení rozsahu rukopisu a další užitečné přehledy.

Nakladatelské tabulky pro Word XP (PDF - 77 kB)
Nakladatelské tabulky ve formátu PDF, vhodné pro každodenní užívání. Obsahují klávesové zkratky povelů pro Word 2003, tabulku hranic archů a půlarchů, definici typografických měr, přehled formátů papíru, tabulku sekvencí pro hledání netisknutelných znaků, přehled používání zástupných znaků při vyhledávání ve Wordu, klávesové zkratky pro reprezentaci znaků, vzorce pro určení rozsahu rukopisu a další užitečné přehledy.

Formulář žádosti o kalkulaci pro tiskárnu (Word - 30 kB)
Vzor standardní žádosti o kalkulaci

Formulář objednávky zakázky v tiskárně (Word - 64 kB)

Vzor zadání zakázky v tiskárně

PUMA - Pistoriova Užitečná MAkra (ZIP - 86 kB)
Šablona Wordu se sadou maker, které automatizují řadu oprav při zpracovávání rukopisů a naskenovaných knih. Spolu se šablonou stáhnete i návod k její instalaci a popis jednotlivých prostředků.

Tipy pro práci s OCR Fine Reader (PDF - 327 kB)
Řada tipů, jak zefektivnit práci při převodu skenovaného textu zpracovávaného OCR Fine Reader. Obsahuje návody, jak správně v českém textu rozpoznávat přehlásky, jak vypnout používání slovníku, který komolí některá slova, jak ve Wordu upravit naskenovaný text pro další použití atp.

Argumenty proti výzvě distributorů "Zvyšte cenu"(PDF - 69 kB)
Materiály argumentující proti snaze distributorů zvýšit na začátku r. 2008 na úkor nakladatelů distribučního rabat, přičemž nakladatelům doporučuí zvýšit koncové ceny.

Formální požadavky na rukopis a na ilustrace v podobě digitálních souborů(PDF - 1,6 Mb)
Zásady, jak by měl vypadat rukopis předávaný do nakladatelství ke zpracování a požadavky na ilustrace v podobě digitálních souborů.

E-KNIHY

Epub.dot - makra pro úpravu wordovského dokumentu před jeho konverzí do formátu EPUB (ZIP - 242 kB)
Šablona Wordu se sadou maker, které automatizují řadu oprav při zpracovávání wordovského dokumentu před jeho konverzí do formátu EPUB. Spolu se šablonou stáhnete i návod k její instalaci a popis jednotlivých prostředků.

Fonty a styly (ZIP - 2,5 MB)
Sada stylových šablon CSS a fonty s OFL (Open Font License) pro práci s EPUB.

Tabulky pro práci s EPUB (ZIP - 309 kB
Tabulky obsahují popis elementů XHTML používaných v EPUB, jednotky parametrů, popis vlastností používaných v CSS a klávesové zkratky pro práci s programem Sigil.