Tituly autora
  Vrabec v hrsti
 

Ilse Aichingerová


Ilse Aichingerová, rakouská spisovatelka, básnířka, autorka rozhlasových her a dialogů, manželka Güntera Eicha, patří k nejvýznamnějším autorkám poválečné německy psané literatury. Narodila se 1921 ve Vídni v rodině nežidovského učitele měšťanky a židovské lékařky jako jedna z dvojčat. Rodiče se brzy rozvedli, sestry vychovávala babička. Podle norimberských zákonů byla matka „volljüdisch“, je ale chráněná před deportací, pokud žije ve společné domácnosti se svou dcerou, která je „míšenec 1. stupně“. Matka s dcerou Ilse jsou však perzekvovány, vystěhovány z bytu. Milovaná babička a mladší matčini sourozenci jsou 1942 deportováni do Minska, odkud se nikdo z nich nevrátí.