Ocenění

Jon Fosse získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 2023


Nezralé bobule angreštu Ljudmily Petruševské byly vyhlášeny 17. října 2020 knihou týdne Lidových novin


Rudý kříž Saši Filipenka se umístil na 6.–10. pozici v anketě Lidových novin Kniha roku 2019


Román Smrt v zádech Asafa Gavrona ve výběru nejlepších knih roku 2019

Román Smrt v zádech Asafa Gavrona je uveden ve výběru nejlepších knih roku 2019 literárního portálu iliteratura.cz.
Rudý kříž Saši Filipenka vyhlášen knihou týdne Lidových novin 2. listopadu 2019


Román Sanatorium Tworki Marka Bieńczyka byl vyhlášen knihou měsíce června 2019 na iLiteratura


Ocenění překladu Magdaleny Křížové v rámci Ceny Josefa Jungmanna 2018

V rámci Ceny Josefa Jungmanna za rok 2018 byla oceněna překladatelka Magdalena Křížová za překlad románu Asafa Gavrona: Osada na pahorku. Porota tento překlad ocenila hned na druhém místě za vítězným překladem Šimona Pellara Melvillovy Bílé velryby a překladatelce za něj udělila mimořádnou tvůrčí odměnu.

Z odůvodnění ocenění, které přednesl předseda poroty Ceny Josefa Jungmanna Dr. Václav Jamek:

Mimořádné tvůrčí ocenění uděluje porota Magdaléně Křížové (Asaf Gavron: Osada na pahorku, nakl. Pistorius a Olšanská)

Gavronův román líčí osudy obyvatel nelegální osady založené na západním břehu Jordánu, na styku izraelského a palestinského území. Přitažlivost a pro někoho i kontroverzní vyznění děje jsou umocněny jazykovou stránkou textu, která pokračuje v trendu vývoje literární moderní hebrejštiny posledních desetiletí, zahrnujícím rozšiřování základního lexikálního, gramatického a stylistického fondu klasické hebrejštiny o další vrstvy moderního jazyka. Všechny znaky jazyka a stylu překladatelka výborně zachytila a zachovala, v souznění s originálem používá spisovnou, obecnou a hovorovou češtinu, nevyhýbá se slangu ani funkčním vulgaritám; její překlad je věcně přesný a filologicky bezchybný, přitom zcela přirozený a živý. Je to dosavadní vrchol její překladatelské dráhy zasvěcené izraelské literatuře, z níž má už na kontě úctyhodnou řadu děl významných a světově oceňovaných autorů.
Válka nemá ženskou tvář vyhlášena knihou týdne Lidových novin

Lidové noviny vyhlásily 31. března 20018 knihu Světlany Alexijevičové Válka nemá ženskou tvář knihou týdne.


Osada na pahorku je v užším výběru pro cenu Magnesia Litera 2018

Překlad knihy Asafa Gavrona Osada na pahorku, který z hebrejštiny pořídila Magdalena Křížová je mezi třemi knihami nominovanými na cenu Litera za překladovou knihu za rok 2018.


Překlady Magdy de Bruin Hüblové a Jarky Vrbové mezi nejlepšími překlady 2016

Mezi šest českých překladů oceněných při předávání Ceny Josefa Jungmanna 2016 Tvůrčím oceněním jako nejlepší české překlady vydané v roce 2016 vybrala Obec překladatelů dva z produkce nakladatelství Pistorius & Olšanská:
– překlad knihy Doly de Jongové Pole je tento svět pořízený z nizozemštiny Magdou de Bruin Hüblovou a
– překlad norského románu Roye Jacobsena Bílý oceán pořízený Jarkou Vrbovou.
Ratajský les a Pole je tento svět v užším výběru Magnesie Litery 2017

Do užšího výběru Magnesie Litery 2017 se dostaly knihy Ratajský les Aleše Palána v kategorii původní české beletrie a překlad Magdy de Bruin Hüblové románu Pole je tento svět nizozemské autorky Doly de Jongové.


Cena Litera Astronomica 2016 pro manžele Hadravovy

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2016 PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a Doc. RNDr. Petra Hadravu, DrSc., zejména pro jejich mimořádný a trvalý přínos v oblasti zpřístupňování antické, středověké a raně novověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Latinské edice a překlady manželů Hadravových, doplněné rozsáhlými poznámkovými aparáty, patří mezi stěžejní díla současného studia dějin vědy.
V letošním roce manželé Hadravovi vydali knižně práce Galilea Galileiho Hvězdný posel a Johanna Keplera Rozprava s Hvězdným poslem (v Příbrami, nakladatelství Pistorius & Olšanská) – jedny z nejdůležitějších astronomických příspěvků všech dob. Galileo Galilei ve zmíněné práci z roku 1610 popsal pozorování oblohy za pomoci dalekohledu a oznámil objev Jupiterových měsíců. Jeden výtisk poslal Johannu Keplerovi. Ten na něj reagoval obsáhlým dopisem, který později vydal i tiskem. Oba útlé svazky výrazně vstoupily do dobové diskuse o kosmologickém uspořádání světa a zároveň jsou dnes mimořádnou ukázkou renesanční stylistiky.

Kniha Aleny a Petra Hadravových přináší překlad Galileova a Keplerova latinského textu do češtiny spolu se zasvěceným komentářem, který osvětluje podstatu Galileových objevů, stejně jako jejich dobové souvislosti. Navazuje tak na dřívější edici jiného významného díla Johanna Keplera Sen neboli Měsíční astronomie, které manželé Hadravovi vydali v nakladatelství Paseka v roce 2004. Jejich literární činnost je však podstatně rozsáhlejší, viz na závěr výběr jejich systematického díla z oblasti astronomie, které vydali především knižně.


Pole je tento svět Doly de Jongové vyhlášeno serverem iliteratura.cz knihou měsíce října 2016


Doba z druhé ruky Světlany Alexijevičové knihou roku 2015 Lidových novin

V anketě Lidových novin Kniha roku 2016 zvítězila s velkým náskokem kniha nobelistky Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky v překladu Pavly Boškové.
Nobelova cena 2015 pro Světlanu Alexijevičovou

Běloruská spisovatelka a novinářka Světlana Alexijevičová, jejíž knihy vycházejí v nakladatelství Pistorius & Olšanská, získala Nobelovu cenu za rok 2015.Informaci o životě a tvorbě držitelky sto dvanácté Nobelovy ceny uveřejněný v časopise Host najdete zde.

Překlad Jaroslavy Vrbové v užším kole Magnesia Litera 2015

Mezi tři kandidáty na cenu Magnesia Litera 2016 za překlad byla vybrána Jaroslava Vrbová za překlad knihy Roye Jacobsena Ostrov.


Překlad Kateřiny Vinšové v užším kole Magnesia Litera 2014

Mezi tři kandidáty na cenu Magnesia Litera 2015 za překlad byla vybrána Kateřina Vinšová za překlad knihy Sebastiana Vassalliho Noc komety.


Mimořádné tvůrčí ocenění Obce překladatelů pro Magdalenu Křížovou

Mimořádné tvůrčí ocenění Obce překladatelů udělené v rámci Ceny Jesefa Jungmanna 2011 získala Magdalena Křížová za překlad knihy A. B. Jehošuy: Pan Mani. (6. října 2011)


Cenu Transatlantyk získala Vlasta Dvořáčková

V pátek 13. května 2011 převzala překladatelka a básnířka Vlasta Dvořáčková Cenu Transatlantyk polského Knižního institutu pro „velvyslance polské literatury v zahraničí“. Prestižní ocenění poprvé v historii putovalo do České republiky. Vlasta Dvořáčková jej získala symbolicky během Mezinárodního roku Czesława Miłosze, jehož poezii překládá již od 60. let.

Vlasta Dvořáčková (*27. 2. 1924 ve Žďáře nad Sázavou). Básnířka, překladatelka z polštiny a angličtiny, redaktorka. Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a polštinu, po ukončení studia byla zaměstnaná v redakci nakladatelství Práce a pak ve SNKLHU, pozdějším Odeonu. Přispívala do časopisu Květen, Literárních novin, Hosta do domu, spolupracovala s časopisem Světová literatura a s Československým rozhlasem. Debutovala sbírkou Větrný den v roce 1957. Knižně vydané byly především její překlady z polštiny – próza (např. Stará Báje J. I. Kraszewského, Pan Wołodyjowski H. Sienkiewicze, Rozklovou nás krkavci a vrány S. Żeromského, Čest a sláva J. Iwaszkiewicze) a poezie soudobých básníků, T. Różewicze, W. Szymborské a Z. Herberta, i klasiků, jako barokního básníka J. A. Morsztyna, A. Mickiewicze, M. Komornické nebo významných básníků 1. poloviny 20. století – J. Czechowicze či B. Leśmiana. V roce 1998 obdržela Komandérský kříž řádu za zásluhy o Polskou republiku, v roce 2010 za překlad tří sbírek Wisławy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady, vydaných v nakladatelství Pistorius & Olšanská, Cenu Josefa Jungmanna, udílenou Obcí překladatelů za nejlepší překlad roku. Je laureátkou Ceny Transatlantyk polského Knižního institutu (2011).


Vlasta Dvořáčková laureátem Ceny Josefa Jungmanna 2010

Laureátem Ceny Josefa Jungmanna 2010 se stala Vlasta Dvořáčková za překlad knihy Wisława Szymborská: Okamžik. Dvojtečka. Tady.

Vlasta Dvořáčková (vlevo) s Wisławou Szymborskou na veletrhu Svět knihy 2010
Hlavní tvůrčí ocenění Obce překladatelů

Hlavní tvůrčí ocenění Obce překladatelů udělené v rámci Ceny Josefa Jungmanna 2010 získal Libor Dvořák za překlad knihy Vladimira Sorokina: Den opričníka.


Překlad Libora Dvořáka v užším kole
Magnesia Litera 2010 za překlad

Mezi tři kandidáty na cenu Magnesia Litera 2010 za překlad byl zařazen Libor Dvořák za překlad knihy Vladimir Sorokin: Den opričníka.


Anketa Lidových novin Kniha roku 2009

V anketě Lidových novin Kniha roku 2009 se umístila na 6.–9. místě (6 hlasů, nejvíc z přeložených titulů) kniha Vladimir Sorokin: Den opričníka.

Další hlasy získaly rovněž tituly
Milan Mareš: Příběhy matematiky, A. B. Jehošua: Milenec, Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě a Wisława Szymborská: Okamžik. Dvojtečka. Tady.


Prémie Tomáše Hracha za rok 2008 pro Magdalénu Křížovou

Prémii Tomáše Hrácha za rok 2008, kterou udílí Obec překladatelů mladým překladatelům za nejlepší překlad roku, získala Magdalena Křížová za překlad knihy A. B. Jehošua: Milenec.