Tituly autora
  Zapletení do světa
 

Dáša Beracková


Dáša Beracková vystudovala obor slovenština – němčina na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Titul Ph.D. získala na oboru dějin a teorie české literatury na FF UK v Praze v roce 2009