Tituly autora
  Nápisy – Kousky dřeva
 

Miroslav Červenka


Miroslav Červenka (1932–2005), literární teoretik a historik, versolog, překladatel a básník, spoluzakladatel literární skupiny kolem časopisu Květen. Po absolvování češtiny a literární vědy na FF UK v Praze působil v ÚČL