Tituly autora
  Narativní způsoby v české literatuře
 

Lubomír Doležel


Lubomír Doležel, lingvista a literární teoretik (1922). Studoval bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze. Studium ukončil v roce 1949 a následujících pět let pracoval jako středoškolský pedagog v Novém Jičíně a v Šumperku. V roce 1960 byl pověřen vedením oddělení matematické lingvistiky při ÚČJ. Současně působil na katedrách českého jazyka a literatury FF UK a PedF UK v Praze. V letech 1965–1968 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor (USA). V roce 1968 nastoupil do Ústavu pro českou literaturu ČSAV a téhož roku odjel do Kanady, kde byl jmenován profesorem českého jazyka a literatury v Oddělení slovanských jazyků a literatur Torontské univerzity. Od poloviny 50. let 20. století soustavně publikoval v mnoha odborných lingvistických, bohemistických, slavistických a literárních časopisech. Vystoupil na mnoha domácích i mezinárodních konferencích a kongresech s významnými příspěvky o stylistice, matematické lingvistice, narativní sémantice a koncepci možných světů v literatuře. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří O stylu moderní české prózy. Výstavba textu, Narrative Modes in Czech Literature, které vyšlo v rozšířeném vydání v českém překladu (Narativní způsoby v české literatuře), Heterocosmica. Fikce a možné světy, Studie z české literatury a poetiky, Fikce a historie v období postmoderny. V roce 2010 byl oceněn cenou Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.