Tituly autora
  Prastaré pověsti české
 

Petr Mašek


Petr Mašek (*1959), vedoucí oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea, je odborníkem na historické knižní fondy a genealogii středoevropské aristokracie. Vedle řady odborných prací týkajících se zámeckých knihoven publikoval tituly o historii šlechtických rodů v Českých zemích, zejména Modrá krev (1992) a dvoudílný slovník Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti (2008, 2010).