Tituly autora
  Faustovy děti
 

Jan Bažant


Jan Bažant (1950) působí jako vedoucí vědecký pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR, kde se specializuje na antickou tradici v evropské kultuře. V roce 2005 byl jmenován profesorem archeologie na FF UK. Je spoluautorem a autorem řady vědeckých a odborných publikací (např. Pražský Belvedér a severská renesance, 2006). V oblasti beletrie debutoval románem Knihovna (2006).