Tituly autora
  A v každém zlomku tohoto času umírá člověk…
 

David Nachlinger


David Nachlinger vystudoval estetiku a literárně-historická studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde nyní působí jako doktorand na Ústavu bohemistiky. Věnoval se vztahu umění a kýče, nyní se zabývá kulturními studii, normalizační popkulturou (zejména filmovou) a mýty českého postkomunismu.