Tituly autora
  Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje
Mikešova aféra a jiné případy
 

Petr A. Bílek


Petr A. Bílek (*1962) je literární teoretik a kritik. Působí jako univerzitní profesor v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jako ředitel Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na počátku 90. let vytvořil koncept tzv. generace osamělých běžců – mladých českých básníků a básnířek 80. let, jejichž poezii mapoval jako literární kritik. V letech 1994–1997 hostoval na Brown University, Providence (USA), po návratu se soustředil na systematičtější sledování literární teorie, zejména naratologie. V současnosti se zabývá např. jevy paraliteratury, problematikou ideologizace narativu či metodologií literárních dějin. Přispívá do řady literárních časopisů (Tvar, Česká literatura, Aluze, A2, Host), překládá angloamerické odborné eseje, podílel se na sestavení antologie české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení (2002).

Je autorem řady odborných publikací, například knih Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“ (s. V. Papouškem) či Naratologie: Strukturální analýza vyprávění (s T. Kubíčkem a J. Hrabalem), spoluautorem třísvazkových Dějin nové moderny, které byly oceněny cenou Magnesia Litera 2011, a editorem knih James Bond a major Zeman, Tesilová kavalérie či Česká populární kultura. Jeho práce byly kromě češtiny a slovenštiny publikovány také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině.

Petr A. Bílek se věnuje rovněž publicistické činnosti. Své časopisecké sloupky shrnul již v knihách Mikešova aféra a jiné případy (2011) a Generátory národního dojetí a další mučicí stroje (2019).