Tituly autora
  Mašínovský mýtus
Země zaslíbená, země zlořečená
 

Josef Švéda


Josef Švéda (1982) se narodil v Rýmařově. Zabývá se literární vědou a kulturními studii. Vystudoval bohemistiku, lingvistiku a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Vyučoval na University of Glasgow, poté působil jako vědecký pracovník na University of Alberta v Kanadě. V rámci Fulbrightova stipendia byl na výzkumné stáži na University of California, Berkeley ve Spojených státech amerických. Je autorem knih Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře a Země zaslíbená, země zlořečená (2016).