Tituly autora
  Historie překladatele
 

Ondřej Vimr


Ondřej Vimr (nar. 1978) absolvoval nordistiku a překladatelství na Filozofické fakultě UK. Překládá z norštiny a angličtiny a působí jako externí vyučující v Ústavu translatologie FF UK. Mimo jiné přeložil Dřevaři (Roy Jacobsen), Latourův Katalog, aneb, Komorník markýze de Sade (Nikolaj Frobenius), Malá filosofie nudy (Lars Fr. H. Svendsen), Mámení (Jon Fosse), Ostych a důstojnost (Dag Solstad), Jedenáctý román, kniha osmnáct (Dag Solstad), Ráno a večer (Jon Fosse). Dlouhodobě se zabývá historií překladů skandinávské literatury do češtiny.