Tituly autora
 
 

Tomáš Vučka


Tomáš Vučka (1977) působí jako literární historik na FF UK. Jeho práce věnovaná Jaroslavu Foglarovi představuje pokus uchopit foglarovky v literárněvědných perspektivách a současně konfrontovat osobní dětskou čtenářskou zkušenost s kritickým pohledem.