Obalka Pašeráci knih
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-7579-025-5
EAN 9788075790255
Překlad z angličtiny Martina Neradová
344 stran , vázaná , vyšlo 22.10.2018
Doporučená cena 429 Kč
Titul rozebrán
 
E-kniha
 
pdf ISBN 978-80-7579-049-1 (PDF)
epub ISBN 978-80-7579-050-7 (EPUB)
mobi ISBN 978-80-7579-051-4 (MOBI)
Cena: 300 Kč
 
Ukázky
  První část knihy
 
Recenze a názory
 
 

David E. Fishman
Pašeráci knih
Boj o záchranu židovských knih před nacisty a komunisty

Kniha popisuje téměř neuvěřitelnou historii čtyřicítky židovských intelektuálů z vilenského ghetta, kteří zachránili tisíce vzácných židovských knih a rukopisů před nacisty a pak i před sovětskou mocí. Tito lidé byli členy tzv. „papírové brigády“, kterou nacisté sestavili z židovských vězňů a uložili jí, aby třídila uloupené knihy, ty nejcennější posílala do Ústavu pro výzkum židovské otázky ve Frankfurtu nad Mohanem a ostatní posílala ke zničení do papíren. Členové „papírové brigády“ však řadu těch vůbec nejcennějších knih a archivních materiálů navzdory hrozbě okamžitého zastřelení propašovali zpět do ghetta a ukryli je v podzemních úkrytech.
Po osvobození Vilna se ti nemnozí z nich, kteří přežili válku, do Vilna vrátili, ukryté poklady vykopali a založili Židovské muzeum. Brzy však byli konfrontováni s antisemitismem sovětského režimu reprezentovaného ve Vilniusu Michailem Suslovem, pozdějším ultrakonzervativním členem kremelského politbyra. Ke svému zděšení se stali svědky nového ničení židovských památek a knih, jež si s tím německým v ničem nezadalo, a zjistili, že knihy zachráněné před Němci bude potřeba zachránit znovu. A tak začalo nové, neméně nebezpečné kolo pašování knih, tentokrát přes hranice Sovětského svazu, do Polska. Do Polska však knihy dorazily právě v době vzedmuté vlny antisemitského násilí a kieleckého pogromu, při němž bylo zavražděno 37 Židů, takže nezbývalo, než propašovat je ještě jednou, tentokrát do Francie a do USA.

  

O autorovi:

David E. Fischman působí jako profesor historie v Židovském telogickém semináři. Je předním znalcem historie knihovny Vilenského gheta během 2. světové války.
David B. Fishman získal za knihu Pašeráci knih v roce 2017 velmi prestižní cenu National Jewish Book Award.