Obalka Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-58-4
EAN 9788087053584
Edice Scholares , svazek 28
90 stran , 130x200 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 19.05.2011
Doporučená cena 129 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Martin Humpál a kol.
Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) byl jednou z nejvýznamnějších osobností norské kultury. Za své literární dílo obdržel roku 1903 Nobelovu cenu. Jako člověk, který aktivně zasahoval do společenského a politického dění, měl ve své době značný vliv na veřejné mínění v Norsku i v zahraničí. V posledních letech svého života byl činný v mezinárodním mírovém hnutí a bojoval za právo malých národů na sebeurčení. Z českých překladů Bjørnsonových děl lze zmínit například tituly Veselý hoch a jiné povídky (1957), Selské povídky (1972) nebo Synnøve ze Slunečného návrší (1981).

Kniha vychází v souvislosti se 100. výročím úmrtí Bjørnstjerne Bjørnsona a je dílem kolektivu autorů působících na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. Obsahuje šest odborných studií, zabývajících se různými aspekty spisovatelova domácího i zahraničního věhlasu. Jednotlivé příspěvky se věnují Bjornsonově prozaické, básnické i dramatické tvorbě a otázkám spojeným s jeho mimořádně intenzivní, celoživotní společenskou angažovaností včetně role, jakou sehrál v bojích o podobu norského jazyka.

  

O autorovi:

Martin Humpál (*1968), český nordista, působí na FF UK.