Obalka Barokní divadlo v Evropě
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-33-1
EAN 9788087053331
Edice Scholares , svazek 20
248 stran , 145x20 mm , vázaná
Vydání 1. , vyšlo 01.09.2009
Doporučená cena 279 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  První kapitola: Co je baroko
 

Václav Černý
Barokní divadlo v Evropě

Dosud knižně nevydaná studie Václava Černého postihuje jak společné rysy evropského barokního dramatu jako celku, tak jeho národní specifika. Autor vymezuje baroko vůči období renesance, z jejíž krize se zrodilo. Barokní antiteze, jako základní modus vnímání skutečnosti, podstatně ovlivnila i barokní divadlo. Divadelnost je symptomatickým rysem celé barokní epochy a právě do baroka sahají kořeny moderního evropského dramatu. Studie analyzuje barokní drama západoevropské (Španělsko a Portugalsko, Itálie, Francie, Anglie), středoevropské (Nizozemí, Německo, Čechy a Slovensko, Uhry, Dalmácie, Polsko) a východoevropské (Ukrajina, Velká Rus) s jeho vůdčími osobnostmi. Nabízí také rozvětvenou typologii druhů a žánrů barokního divadla a přidává analýzu jeho vlivu v moderním slovesném umění.

  

O autorovi:

Václav Černý (1905–1987), literární kritik a historik. Překládal z románských jazyků (např. H. Bergson, M. de Cervantes nebo J. Ortega y Gasset). Významná je i jeho editorská činnost, uspořádal mimo jiné Dílo Jiřího Ortena (1947). Založil a řídil časopis Kritický měsíčník (1938–1942,1945–1948), do mnoha dalších přispíval. V letech 1952–53 byl z politických důvodů vězněn, souzen a následně osvobozen. V letech 1945–51 a 1968–70 přednášel obecnou a srovnávací literaturu na FF UK, na začátku normalizace byl odvolán a penzionován. Od sedmdesátých let publikoval pouze v samizdatu a v exilových nakladatelstvích, zejména v torontském 68 Publishers. Byl také signatářem Charty 77.