Tituly autora
  Barokní divadlo v Evropě
 

Václav Černý


Václav Černý (1905–1987), literární kritik a historik. Překládal z románských jazyků (např. H. Bergson, M. de Cervantes nebo J. Ortega y Gasset). Významná je i jeho editorská činnost, uspořádal mimo jiné Dílo Jiřího Ortena (1947). Založil a řídil časopis Kritický měsíčník (1938–1942,1945–1948), do mnoha dalších přispíval. V letech 1952–53 byl z politických důvodů vězněn, souzen a následně osvobozen. V letech 1945–51 a 1968–70 přednášel obecnou a srovnávací literaturu na FF UK, na začátku normalizace byl odvolán a penzionován. Od sedmdesátých let publikoval pouze v samizdatu a v exilových nakladatelstvích, zejména v torontském 68 Publishers. Byl také signatářem Charty 77.